ARKITEKT BRIAN RASMUSSEN: INFORMATION . YDELSE . PRIS . TEAM . KONTAKT . KUNDERNE ENFAMILIEHUS RÆKKEHUS TILBYGNING UDESTUE
Get Adobe Flash player
Arkitekt Brian Rasmussen (1973) er uddannet arkitekt på
Kunstakademiets Arkitektskole.
Efter hans afgang i år 2000 har han været fast bosat i
Venedig, Italien, hvor han har egen tegnestue og
beskæftiger sig med med bygningsarkitektur samt
Han har løbende haft opgaver i Danmark og i de
seneste år er antallet af byggeprojekter vokset så meget
at han er i Danmark ca. 1 gang om måneden.
I 2004 startede han et samarbejde med ejendomsmægleren
på baggrund af en fælles
interesse for det danske parcelhus.
I 2006 blev han PARCELHUS-EKSPERT i BO BEDRE hvor
han jævnligt rådgiver vedrørende omstrukturering og
tilbygning af parcelhuse.
Han har i de seneste år opført adskillige tilbygninger
samt nybygninger over hele landet.
DANMARK:
Kværkebyvej 41 F
4100 Ringsted
T. +45 57 52 53 30
ITALIEN:
Santa Croce 738 B
30125 Venezia
T. + 39 041 71 83 07
M. + 39 349 312 7654
P.IVA. 03770710279
C.F. RSMBRN73D30Z107J
Tilfredse kunder er den bedste reklame en tegnestue kan få...
For at give kunden fuldstændig kontrol over udgifterne
har akitekt Brian Rasmussen delt betalinger af arkitekbistand
op i diverse pakkeløsninger. Det er op til kunden selv
hvilken løsningen passer bedst til ham:
Uanset hvilke løsningsmodel kunden vælger, tilbyder arkitekt
Brian Rasmussen altid en gratis idéskitse i begyndelsen af
projektet så kunden kan fornemme hvorvidt han ønsker at
arbejde videre med arkitekten eller ej, uden nogen
økonimisk forpligtigelse!
1 - Skitseforslag
Denne løsningsmodel er kundens foretrukne, da den er
økonomisk overskuelig samt ofte tilstrækkelig for at opnå
byggetilladelse*
Et skitseforslag indeholder:
- situationsplan 1:200 af eksisterende & projekt
- plan & facader 1:100
- 3D visualiseringer af eksteriør
Pris:
- karnap, udestue eller lille tilbygning: ca. 12.000 kr
- medium tilbygning: ca. 20.000 kr
- større tilbygning eller nyt enfamiliehus: ca. 30.000 kr
* når suppleret af varmetabsberegning & statiske beregninger
2 - Bygningstegninger
For byggerier som indeholder komplicerede byggetekniske
samt arkitektoniske løsninger kan det være nødvendigt at
udarbejde et mere detaljeret tegningsmateriale.
Et sådant materiale kan være af stor gavn for dialogen
med myndigheder samt håndværkere.
Desuden tillader denne detaljering, at kunden kan opnå
et mere gennemarbejdet og personligt projekt.

Pris:
- karnap, udestue eller lille tilbygning: ca. 5.000 kr
- medium tilbygning: ca. 10.000 kr
- større tilbygning eller nyt enfamiliehus: ca. 20.000 kr
For at kunne tilbyden kunden en komplet rådgivning har arkitekt
Brian Rasmussen allieret sig med diverse samarbejdspartnere.
Tømmerfirma PAX v. Henrik Madsen
Firmaet kan stå for udførelsen af enhver form for nybygning.

Ingeniør Per Pedersen
Udfører statiske beregninger samt ingeniør rådgivning.
(ofte nødvendige til byggetilladelse-ansøgning)
Arkitekt Lenard Jensen
Udfører alle former for varmetabsberegninger
(obligatorisk til byggetilladelse-ansøgning)
PARCELHUSMÆGLEREN v. Poul Stubkjær
Ejendomsmægler -
- at sætte form på kundens idé -
Som arkitekt er den største opgave: at lytte.
At lytte til kundens ønsker samt idéer og derefter
sammen udarbejde de overordnede arkitektoniske
linier.
Arkitektens formål er ikke at udføre en arkitektonisk
stiløvelse løsrevet fra den konkrete opgave, men derimod at
udarbejde et unikt projekt i tæt dialog med kunden.
Det er netop i situationer hvor de praktiske krav og ønsker er mange,
at projektet bliver interessant; at projekt bliver til noget usædvanligt.
Arkitekt Brian Rasmussen tilbyder kunden en erfaren og kreativ
arkitektbistand, som kan transformere de mange idéer
til et gennemarbejdet og gennemført projekt.

Macromedia Flash Player Update
Click Here to install Flash plug-in:

Get Adobe Flash player